Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — Výzva pro nanotechnologie, pokročilé materiály a výrobu- NMP-2015-two-stage

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat dotace i v roce 2015 na projekty z oblasti nanotechnologií. Tato výzva podporuje projekty hned z několika oborů, které úzce souvisí s využitím nanotechnologií, např. projekty ze zdravotnictví, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací. Projekty spadající do této výzvy jsou financovány Evropskou výzkumnou agenturou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 22.10.2014 do 26.3.2015 do 17:00 hod.
 • Vzhledem k dvoukolovému hodnocení projektů je termín pro projekty, které postoupí do druhého kola, do 8.9.2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty z členských států EU a přidružených států a regionů.

Typy podporovaných projektů:

 • Terapie pomocí nanomedicíny při léčbě rakoviny.
 • Biomateriály pro léčbu a prevenci Alzheimerovy nemoci.
 • Inovace materiálů pro optimalizaci chlazení v elektrárnách.
 • Rozšířená provozní služba pokročilých funkčních materiálů v oblasti energetických technologií (zachycení, přeměna, skladování a přenos energie).
 • Materiály pro nepříznivé provozní podmínky včetně funkcí s přidanou hodnotou.
 • Vláknitý materiál pro neoděvní použití.
 • Nové materiály určené pro nahrazení kritických materiálů.
 • Nízkoenergetické řešení pro produkci pitné vody.
 • Zvýšení kapacity k posuzování bezpečnosti nanotechnologií.
 • Nástroje příští generace pro řízení rizik nanomateriálů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 148, 370, 000 EUR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru