Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — Výzva pro nanotechnologie, pokročilé materiály a výrobu- NMP-CSA-2015

V rámci programu Horizont 2020 je možné čerpat dotace i v roce 2015 na projekty z oblasti nanotechnologií. Hlavním cílem této výzvy je zvýšení angažovanosti společnosti v této oblasti, zapojení vnitrostátních orgánů do oblasti nanotechnologií a podpora výzkumných a průmyslových institucí. Projekty spadající do této výzvy jsou financovány Evropskou výzkumnou agenturou.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 22.10.2014 do 26.3.2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Subjekty z členských států EU a přidružených států a regionů.

Typy podporovaných projektů:

  • Společenská angažovanost v oblasti nanotechnologií, tj. dialogy zainteresovaných stran a vzdělávací aktivity.
  • Předsednictví, tj. závazek vnitrostátních orgánů a kompetentního ministra k podpoře návrhů projektů z této oblasti.
  • Podpora klastrů a propojení mikro- a nanofluidních společenství, např. vytváření průmyslových aliancí, zavádění inovací v průmyslu, vývoji a výzkumu, řešení problémového zavádění nanotechnologií v Evropě apod.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 2, 650, 000 EUR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru