Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — Výzva pro předkládání žádostí o počáteční grant Evropské rady pro výzkum

Počáteční granty Evropské rady pro výzkum (ERC) jsou určeny na podporu špičkových hlavních výzkumných pracovníků, kteří jsou na takovém kariérním stupni, který jim umožňuje založit svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Granty Evropské rady pro výzkum v oblasti hraničního výzkumu fungují na principu „zdola nahoru“ bez předem určených priorit. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 7.10.2014 do 3.2.2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Výzkumní pracovníci jakékoli národnosti, kteří chtějí provádět svou výzkumnou činnost v jakémkoli členském státě EU nebo přidruženém území.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty spadající do jedné ze tří hlavních oblastí výzkumu: 
  • Fyzikální vědy a inženýrství.
  • Vědy o živé přírodě.
  • Sociální a humanitní vědy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 430,000,000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Žadateli, tj. výzkumnému pracovníkovi, musí být udělen titul PhD alespoň 2 roky a maximálně 7 let před datem 1.1.2015.
 • Výzkumný pracovník musí prokázat svůj potenciál pro výzkumnou nezávislost a dostatečnou vyzrálost (např. předložením své významné publikace, která byla napsána bez odborného dohledu), dále musí prokázat výsledky svých počátečních úspěchů, své významné publikace v recenzovaných víceoborových vědeckých časopisech nebo také přeložit udělené patenty, ocenění, ceny apod.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru