Přeskočit na obsah

HORIZONT ERC Starting Grant

ERC Starting Grant je určen pro talentované vědce v rané fázi kariéry, kteří již vytvořili vynikající práci pod dohledem, jsou připraveni pracovat samostatně a ukazují potenciál být vedoucím výzkumu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o podporu je do 13. ledna 2022 17:00:00 bruselského času.

Příjemci podpory:

  • Výzkumní pracovníci jakékoli národnosti s 2–7 letou praxí od ukončení doktorského studia.

Typy podporovaných aktivit:

  • Žádosti lze podávat v jakékoli oblasti výzkumu.
  • Granty ERC fungují na principu „zdola nahoru“ bez předem stanovených priorit.
  • ERC podporuje projekty realizované individuálním výzkumníkem, který může jako členy týmu zaměstnat výzkumníky jakékoli národnosti. Je také možné mít jednoho nebo více členů týmu umístěných v mimoevropské zemi.

Forma a výše podpory:

  • Počáteční granty mohou být uděleny až do výše 1,5 milionu EUR na období 5 let . (pro rata u projektů kratšího trvání).
  • Lze však uvolnit další 1 milion EUR na pokrytí způsobilých „počátečních“ nákladů pro výzkumné pracovníky, kteří se stěhují ze třetí země do EU nebo přidružené země a/nebo na nákup velkého vybavení a/nebo na přístup k velkým zařízením a /nebo jiné velké náklady na experimentální a terénní práci.

  • Grant ERC může pokrýt až 100 % celkových způsobilých přímých nákladů na výzkum plus příspěvek ve výši 25 % celkových způsobilých nákladů na nepřímé náklady.

Specifika a omezení:

  • Výzkum musí být prováděn ve veřejné nebo soukromé výzkumné organizaci (známé jako hostitelská instituce/HI). Může to být HI, kde žadatel již pracuje, nebo jakákoli jiná HI nacházející se v jednom z členských států EU nebo  přidružených zemích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru