Přeskočit na obsah

Hradec Králové — Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Program je zaměřen na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, výchovné a osvětové akce a aktivity, propagaci principů trvale udržitelného života a rozvoje, udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů a praktické činnosti přispívající ke zlepšování stavu přírody a krajiny. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze zasílat  do 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty, s výjimkou obchodních společností a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí podpory podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Oblast 1 — Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta — Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu – děti a mládež, dospělá veřejnosti, nejširší veřejnost.
  • Oblast 2 — Praktická péče o přírodní prostředí a zdroje — Podpora environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 1 143 000 Kč.

  • Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci.

Specifika a omezení:

  • Doba trvání projektu: maximální doba trvání projektu 12 měsíců v průběhu období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (je možné žádat na již ukončené nebo probíhající projekty)

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru