Přeskočit na obsah

Hradecko — pardubická aglomerace — OPŽP — 49. výzva k předkládání projektových záměrů — OCHRANA VOD

Dotace na zvýšení ochrany povrchových a podzemních vod a na zkapacitnění stávající a výstavbu nové kanalizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 12. 2018, 10:00 do 21. 12. 2018, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Obce , města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení ochrany povrchových a podzemních vod.
 • Zkapacitnění stávající a výstavbu nové kanalizace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 17 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 09. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru