Přeskočit na obsah

Humanitární dotační řízení – Sýrie 2018

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie postižené probíhajícím konfliktem. Dotaci mohou získat např. spolky, nadace a nadační fondy, ústavy či obecně prospěšné společnosti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 8. ledna 2018.

Příjemci podpory:

  • Spolky.
  • Nadace, nadační fondy.
  • Ústavy.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, přístřeší, vody a sanitace, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb vnitřně vysídlených, v místě konfliktu usazených a vracejících se osob a na poskytování humanitární ochrany a případně též na podporu či obnovu zdrojů obživy a celkové stabilizace konfliktem postižených skupin obyvatel. Geograficky má být pomoc zaměřena dovnitř Sýrie, do kterékoliv části země postižené probíhajícím konfliktem, včetně příhraniční a přeshraniční pomoci poskytované syrskému obyvatelstvu. Výzva se netýká pomoci poskytované uprchlíkům ze Sýrie v sousedních či dalších zemích.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace pro jednotlivý projekt činí 5 mil. Kč.
  • Žadatel je povinen se na financování podílet, a to alespoň ve výši 10 % z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

  • Každý předkladatel může předložit projekt s termínem realizace mezi 1. 1. a 31. 12. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru