Přeskočit na obsah

Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje

Dotace na vytvoření metodiky organizace a způsobu práce ve škole (identifikace základních podmínek pro vyhledávání a rozvoj nadání dětí a žáků, organizace a formy vzdělávání a výuky, organizační uspořádání, úpravy v rozvrhu hodin, časové dotace, metody výběru žáků, způsob vedení, motivace pedagogů, zapojení rodičů).

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí od 23. 4. 2021 do 10. 5. 2021.

Příjemce podpory:

  • Obce Pardubického kraje a ostatní zřizovatelé základních škol.

Typy podporovaných projektů:

  • Ověření zavedení nástroje na podporu rozvoje potenciálu nadaných dětí a žáků základních škol na území Pardubického kraje.
  • Vytvoření metodiky organizace a způsobu práce ve škole (identifikace základních podmínek pro vyhledávání a rozvoj nadání dětí a žáků, organizace a formy vzdělávání a výuky, organizační uspořádání, úpravy v rozvrhu hodin, časové dotace, metody výběru žáků, způsob vedení, motivace pedagogů, zapojení rodičů).

 Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory je 90 000 Kč + spoluúčast žadatele minimálně 10 % (minimální výše podpory se spoluúčastí je 100 000 Kč).
  • Maximální výše podpory je 270 000 Kč + spoluúčast žadatele minimálně 10 % (maximální výše podpory se spoluúčastí je 270 000 Kč).

 Specifika a omezení:

  • Předmětem dotace je úhrada osobních nákladů pedagogů, kteří se budou věnovat práci s talentovanými žáky a dále doplňkově pořízení potřebných výukových pomůcek, nástrojů a služeb (max. do výše 30 % uznatelných výdajů projektu).

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru