Přeskočit na obsah

II. Výzva na Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci

Dotace na financování pro usnadnění bilaterální spolupráce mezi organizacemi z České republiky a z donorských států. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se předkládají do 31. 12. 2015.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšná společnost.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Spolek.
 • Ústavy.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Studijní a pracovní cesty v rámci partnerství mezi českými NNO a organizacemi v donorských státech.
 • Krátkodobé stáže v organizacích v donorských státech a naopak – zajištění přenosu dobré praxe.
 • Workshopy a semináře na konkrétní téma v dané programové prioritě s účastí zahraničního partnera.
 • Síťování organizací – podpora vzájemné spolupráce NNO v dané prioritní oblasti – posílení know-how v tématu, společné řešení určitého problému v tematické oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Maximálně 15 % z výše grantu poskytnutého k financování projektu FNNO.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu Komponenty bilaterální spolupráce je minimálně 1 měsíc a maximálně v délce období realizace projektu FNNO.
 • Žádost o poskytnutí Doplňkového grantu se podává prostřednictvím elektronického grantového portálu Grantys.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

2 komentáře na “II. Výzva na Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru