Přeskočit na obsah

II. Výzva Školicí střediska – ITI Olomouc — OP PIK

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 11. 2019, 10:00,

Příjemci podpory:

 • Akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby, podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba nových školicích center.
 • Rekonstrukce školicích center.
 • Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 20 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Pro Výzvu II programu podpory „Školicí střediska“ není křížové financování relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru