Přeskočit na obsah

Interreg V‑A Česká republika-Polsko – Prioritní osa 1 — 1.1 — Integrovaný záchranný systém

Dotace na větší připravenost a přeshraniční akceschopnost při řešení rizik a katastrof v česko-polském pohraničí souvisejících se změnou klimatu.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 9. 1. 2023.
 • Datum ukončení příjmu projektových záměrů 22. 3. 2023.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 3. 5. 2023.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení,
 • organizace, subjekty, jednotky zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Systémová opatření pro posílení přeshraniční spolupráce.
  • Podporované jsou aktivity zaměřené na systémová opatření, která mají usnadňovat a dále posilovat spolupráci záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení. Opatření spočívá jak v identifikování problémů/potřeb komunikačních systémů pro řešení krizových situací, tak i ve vytváření nadstaveb tvořících funkční přeshraniční systémy.
 • Vzdělávání a výměna zkušeností, společná cvičení, výměnné stáže.
  • V rámci těchto opatření jsou podporovány aktivity zaměřující se na zvyšování znalostí a dovedností potřebných pro přeshraniční spolupráci a zasahování personálu záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení.
 • Modernizace / pořizování specializované techniky nezbytné pro prevenci a odstraňování následků rizik spojených se změnami klimatu.
  • Díky této aktivitě mohou záchranné a bezpečnostní složky zmodernizovat/pořídit specializovanou techniku a vybavení potřebné pro čelení novým rizikům souvisejícím se změnami klimatu. Prostředky programu budou moci využít i jednotky, které dosud v této oblasti nespolupracovaly, ale získaly schopnost zasahovat na obou jejích stranách. Pořizovat nebo modernizovat lze výhradně techniku, která bude moci být využívána na obou stranách hranice.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše podpory z EFRR:
  • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60 000 €.
  • Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena.
 • Poměr financování podpory z EFRR max. 80 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30.9.2029 (bez možnosti prodloužení).
 • Projekt musí být, až na výjimky, realizován v programovém území, které je tvořeno následujícími regiony
 • NUTS: Severovýchod, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru