Přeskočit na obsah

IMI 2 — 9. Výzva

Tato výzva je určena pro české vědecké a výzkumné týmy a firmy zabývající se problematikou v oblasti farmacie, a to na podporu společných projektů s farmaceutickým průmyslem a evropskými výzkumnými špičkami. Cílem výzvy je uplatnění daného výzkumu a výsledků v rámci těchto projektů.

Příjem žádostí:

 • Návrhy projektů lze podávat do 26. 7. 2016 do 17.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat micro, malé a střední podniky a společnosti; vysoké školy; neziskové organizace, jejichž hlavní  činností je výzkum a rozvoj technologií; výzkumné organizace a mezinárodní organizace zabývající se vědou a výzkumem.

Typy podporovaných projektů:

 • Problematika antimikrobiální rezistence, revmatických onemocnění, kvality dat, bezpečnosti léků, onemocnění jater a chřipkové vakcíny.
 • Výzva současně zahrnuje téma zařazené do nového programu New Drugs for Bad Bugs.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí přes 3,18 mld. Kč.
 • Maximální výše podpory se liší v návaznosti na jednotlivá témata projektu: 
  • 3 mil. EUR pro program New Drugs for Bad Bugs;
  • 6 mil. EUR pro výzkum revmatických onemocnění;
  • 4,5 mil. EUR v případě kvality dat;
  • 20 mil. EUR na bezpečnost léků;
  • 15,8 mil. EUR pro výzkum onemocnění jater;
  • 9 mil. EUR v případě vakcín.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy je dán maximální limit počtu stran pro krátké návrhy 30 stran a pro úplné návrhy 70 stran.
 • Návrhy se předkládají elektronicky prostřednictvím aplikace SOFIA.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru