Přeskočit na obsah

Implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Dotační program na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ve své podstatě podporuje jakékoli činnosti spojené s menšinovými jazyky na území České republiky. Především je nakloněn k podpoře chorvatštiny (zejména moravské), polštiny, těšínského nářečí, slovenštiny, ale i němčiny a romštiny.

Příjem žádostí:

 • Žádost se zasílá Úřadu vlády ČR v listinné podobě i elektronické na CD/DVD do 19. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolek (nejenom hlavní, ale i pobočný).
 • Ústav.
 • Církevní právnická osoba.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Školy a školská zařízení.
 • Vysoké školy.
 • V rámci tematického okruhu C může o dotaci žádat pouze obec.

Typy podporovaných projektů:

 • Vzdělávání žáků nad rámec standardního vyučování v oblasti menšinového jazyka nebo přímo v něm probíhající výuka. Mateřským jazykem může být dětem jak čeština, tak i menšinový jazyk, při čemž aktivity by měly podporovat úctu, toleranci a porozumění mezi různými jazykovými skupinami. Projekt může být zaměřen též na pedagogy s cílem podpory menšinových jazyků.
 • Analýzy (kvalitativní i kvantitativní) na podporu výzkumu, zjištění oblastí největšího využívání a návrhy efektivní podpory menšinových jazyků.
 • Zavedení a používání tradičních (správných) názvů v menšinových jazycích. V této oblasti se bude podporovat především umístění, výroba a údržba tabulí s názvy měst/obcí nebo jejich částí (ulic, prostranství, budov státních orgánů a územních samosprávných celků).

Forma a výše podpory:

 • Maximální ani minimální výše dotace není stanovena.
 • Výše poskytnuté dotace může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu vyjma případů, kdy je žadatelem obec, kde účelová dotace může představovat až 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Omezeno na projekty neinvestičního charakteru.
 • Organizace musejí mít alespoň roční aktivní historii.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru