Přeskočit na obsah

Infrastruktura cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras a zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční prostředky budou přijímány od 01. 04. 2022 do 08. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina,
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti cestovního ruchu,
 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti cestovního ruchu,
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti cestovního ruchu,
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech,
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti cestovního ruchu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A)

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina a to z důvodu rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšení atraktivity Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů.
 • Podprogram B)

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek, a to z důvodu zvýšení komfortu pro uživatele těchto tras a stezek za účelem zvýšení turistické atraktivity Kraje Vysočina.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A)

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 200 000 Kč.
 • Podprogram B)
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 

 • 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podprogram A) Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2022 a ukončen nejpozději do

  30. 4. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

 • Podprogram B) Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2022 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru