Přeskočit na obsah

Program na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras a zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční prostředky budou přijímány od 27. 03. 2024 do 03. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina,
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti cestovního ruchu,
 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti cestovního ruchu,
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti cestovního ruchu,
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech,
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti cestovního ruchu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A)
  • strojová úprava stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina značených dle metodiky KČT.
 • Podprogram B)
  • obnova, rozšiřování a budování lokálních naučných stezek a turistických tras,
  • obnova, rozšiřování a budování informačních panelů na turistických trasách a naučných stezkách,
  • obnova, rozšiřování a budování odpočívek na turistických trasách a naučných stezkách, v jejich průběhu, v blízkosti nástupních míst, parkovišť a turistických cílů, které jsou přímo viditelné z průběhu značené turistické trasy nebo naučné stezky.
 • Podprogram C)
  • vybavení místa nebo prostoru v rámci zařízení, které je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“, za účelem bezplatného a bezpečného parkování kol vč. elektrokol, případně koloběžek vč. elektrokoloběžek (cyklostojany, závěsný systém, cykloboxy),
  • vybavení místa nebo prostoru v rámci zařízení, které je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“
   servisními stanicemi pro kola vč. elektrokol, případně koloběžky vč. elektrokoloběžek, nebo
   nabíjecími stanicemi pro elektrokola, případně elektrokoloběžky,
  • vybavení půjčovny v rámci zařízení, které je držitelem certifikátu „Cyklisté vítáni“, koly vč. elektrokol, případně koloběžkami vč. elektrokoloběžek, povinnou nebo doporučenou cyklistickou výbavou (světla, přilba, nářadí, lékárnička aj.) a ostatním cyklistickým vybavením (brašna, zámek aj.),
  • získání nebo obnova certifikace „Cyklisté vítáni“.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt do každého z podprogramů.
 • Podprogram A) Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 30. 4. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
 • Podprogram B) a C) Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru