Přeskočit na obsah

Infrastruktura ICT v Kraji Vysočina

Dotace na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina, kde je účelem poskytovaných finančních prostředků zajistit spolufinancování vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji. Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí).

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí probíhá do 12. 3. 2018 do 16. 4. 2018 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce kraje Vysočina (obec, městys, město).
  • Svazky obcí se sídlem v kraji Vysočina založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj síťové infrastruktury v návaznosti na projekt ROWANet, rozvoj otevřených sítí (NGA), zpřístupnění vysokorychlostního připojení k internetu, rozvoj stávající základní komunikační infrastruktury, podpora tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím. Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu i pro domácnosti a soukromý sektor na bázi NGA. Projekty zaměřené na sdílení infrastruktury (liniové stavby) a koordinaci výstavby.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace zdrojů činí 3 500 000 Kč.
  • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 250 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

  • Udržitelnost projektu bude 3 roky od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru