Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Infrastruktura

Pro sekci infrastruktura je připraveno množství programů například na zlepšení technického vybavení, snížení energetické náročnosti, rekonstrukci a výstavby budov. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR a Operační program Doprava.

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu.
  •  Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti navazující na transevropskou dopravní síť. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu Park and Ride, Kiss and Ride, Bike and Ride za účelem podpory veřejné dopravy. Dále je podpořena výstavba a rekonstrukce inteligentních dopravních systémů, cyklostezek a cyklotras + budování doplňkové zeleně v okolí přestupních terminálů budov a na budovách, aleje a doplňující zeleň u cyklotras a cyklostezek. Výstavbu, rekonstrukci, modernizaci silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti navazující na síť transevropskou dopravní síť.
  • Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.
  • Operační program Praha – pól růstu ČR zahrnuje rozvoj malých a středních podniků, rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, tzn. investice do objektů, jejich vybavení a technologií, projekty zaměřené na ICT infrastrukturu a zlepšení služeb veřejných dopravců v hlavním městě.
  • Operační program Doprava zahrnuje modernizaci, obnovu a výstavbu železničních tratí a železničních prostředků. Rekonstrukce a modernizace železničních uzlů a zabezpečovacích zařízení. Modernizace a výstavba vodních cest, napojení terminálů na dopravní infrastrukturu – železniční, silniční vodní a leteckou. Výstavba a modernizace infrastruktury systému městské a příměstské dopravy – metro, tramvaje, trolejbusy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Loading...
Loading...