Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Infrastruktura

Pro sekci infrastruktura je připraveno množství programů například na zlepšení technického vybavení, snížení energetické náročnosti, rekonstrukci a výstavby budov. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR a Operační program Doprava.

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu.
 •  Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti navazující na transevropskou dopravní síť. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu Park and Ride, Kiss and Ride, Bike and Ride za účelem podpory veřejné dopravy. Dále je podpořena výstavba a rekonstrukce inteligentních dopravních systémů, cyklostezek a cyklotras + budování doplňkové zeleně v okolí přestupních terminálů budov a na budovách, aleje a doplňující zeleň u cyklotras a cyklostezek. Výstavbu, rekonstrukci, modernizaci silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti navazující na síť transevropskou dopravní síť.
 • Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.
 • Operační program Praha – pól růstu ČR zahrnuje rozvoj malých a středních podniků, rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, tzn. investice do objektů, jejich vybavení a technologií, projekty zaměřené na ICT infrastrukturu a zlepšení služeb veřejných dopravců v hlavním městě.
 • Operační program Doprava zahrnuje modernizaci, obnovu a výstavbu železničních tratí a železničních prostředků. Rekonstrukce a modernizace železničních uzlů a zabezpečovacích zařízení. Modernizace a výstavba vodních cest, napojení terminálů na dopravní infrastrukturu – železniční, silniční vodní a leteckou. Výstavba a modernizace infrastruktury systému městské a příměstské dopravy – metro, tramvaje, trolejbusy.

Vaše dotazy a komentáře

 1. Andrea Kadlecová napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se dotázat, zda lze a pokud ano, tak jakým způsobem získat dotaci na tlakovou kanalizaci?
  Jsme vlastníci rodinných domů v obci Ovčáry (okr. Mělník). V obci byla již zřízena tlaková kanalizace, na ktrou Obec obdržela dotační titul. Naše ulice nebyla (nevíme proč-důvody zná nejspíše pouze pan starosta) zahrnuta do projektu a tudíž nebyla provedena příprava na napojení. Podotýkám, že v době kdy se projekt kanalizace v obci i realizace kanalizace připravovali, byly pozemky pro výstavbu odděleny a rodinné domy byly již ve výstavbě, nebo i zkolaudovány.
  Nyní jsme v situaci, kdy se zkapacitňuje ČOV v rámci akce: „Svazek obcí Cecemínsko – intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace “ a rádi bychom se, stejně jako všichni občané obce Ovčáry, řádně napojili na páteřní řad této kanalizace.

  Bude potřeba vyhotovit projektovou dokumentaci, zajistit příslušná povolení dle platných právníchj předpisů a následně zainvestovat celou realizaci.
  Lze udělit na takovýto záměr dotaci? Musíme založit společenství vlastníků, nebo nějaké sdružení? Je v tomto případě nějaké řešení?

  Mnohokrát děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Andrea Kadlecová/ mob: 608817943
  Ovčáry 196
  277 14 Dřísy

  • Dobrý den,
   bohužel, nyní jsou dotace na kanalizaci poskytovány již jen z Ministerstva zemědělství, kdy oprávněným žadatelem jsou obce, svazky obcí či vodohospodářské společnosti. Zkuste se domluvit s obcí, zda se v budoucnosti nebude chtít zapojit do výzvy MZe Program 129 300, kdy je podporována dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV. Více o podmínkách na stránkách programu: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/.
   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Loading...
Loading...