Přeskočit na obsah

INOVACE — Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví výzva VI. OPPIK

Dotace na zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 9. do 27. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Malý podnik.
 • Střední podnik.
 • Velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Produktová inovace — dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.
 • Procesní inovace — zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj.
 • Organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity.
 • Marketingové inovace –zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 000 Kč.
 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) — 45 % způsobilých výdajů.
 • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) — 35 % způsobilých výdajů.
 • Velký podnik (nad 250 zaměstnanců) — 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.
 • Projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru