Přeskočit na obsah

Inovační vouchery v Olomouckém kraji

Dotace na podporu spolupráce výzkumných organizací a podnikatelských subjektů se sídlem v Olomouckém kraji, v rámci kterých mohou žadatelé obdržet dotaci ve výši až 100 000 Kč / 120 000 Kč na 1 inovační voucher, finanční spoluúčast podnikatelského subjektu je v této oblasti podpory nastavena na 40 % resp. 50 % dle sídla výzkumné organizace, se kterou naváže podnikatelský subjekt spolupráci.

Příjem žádosti:

 • Žádosti mohou být předkládány v termínu od 20. 7. 2015 od 8:00 do 3. 8. 2015 do 16:00.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty-právnické osoby ve smyslu zákona o obchodních korporacích (tj. a.s.; s.r.o.; v.o.s.; k.s.; družstvo), se sídlem nebo provozovnou v Olomouckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent.
 • Přístup k výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu a výrobního zařízení pro výrobu tohoto produktu, vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení.
 • Návrh / vytvoření prototypu, funkčního vzorku či aplikace produktu.
 • Rozpracování / navržení designu produktu či výrobního zařízení pro výrobu tohoto produktu.
 • Analýza trhu / marketingová strategie – zpracování analýzy potenciálních zákazníků a strategie efektivního zacílení na stávající a potenciální zákazníky.
 • Inovační / technologický audit – zpracování údajů o technických parametrech a limitech vybavení konkrétní firmy ve vazbě na připravované zavedení produktu do výroby.
 • Optimalizace operačních procesů – zmapování operačních procesů a jejich optimální nastavení ve vazbě na zavedení výroby nového výrobku / poskytování nové služby.

Forma a výše podpory:

 • Na tuto oblast podpory je určeno celkem 2,5 mil. Kč.
 • Dotace je poskytovaná na inovační voucher v hodnotě 80 000 – 200 000 Kč. Výše inovačního voucheru může být vyšší než 200 000 Kč, výše dotace se však vypočítává z max. částky 200 000 Kč.
 • Minimální částka je 40 000 Kč / 48 000 Kč u inovačního voucheru v hodnotě 80 000 Kč při výši dotace 50 % / 60 %.
 • Maximální částka je 100 000 Kč / 120 000 Kč u inovačního voucheru v hodnotě 200 000 Kč při výši dotace 50 % / 60 %.
 • Procentní sazba je 60 % pro žadatele, kteří navážou spolupráci s pracovištěm výzkumné organizace na území Olomouckého kraje a 50 % pro žadatele, kteří naváží spolupráci s výzkumnou organizací mimo území Olomouckého kraje.

Specifika a omezení:

 • Výsledky projektu realizovaného s využitím inovačního voucheru musí směřovat do Olomouckého kraje.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci všech Oblastí podpory Programu RIS3 OK 2015.
 • Projekt musí být realizován do 30. 9. 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru