Přeskočit na obsah

Inovační vouchery Zlínského kraje

Cílem Programu je podpořit netechnické kompetence firem (design, marketing) při inovacích svých produktů a jejich úspěšném uvádění na trh. Zároveň chce podpořit rozvoj kreativního průmyslu spoluprací s inovačními podniky Zlínského kraje, zejména z průmyslových odvětví, stavebnictví a vybraných služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 10. 2018 do 31. 1. 2019 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty:
  • právnické osoby ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (veřejná obchodní společnost; komanditní společnost; společnost s ručením omezeným; akciová společnost; evropská společnost; evropské hospodářské zájmové sdružení; družstvo; evropská družstevní společnost);
  • se sídlem, nebo provozovnou ve Zlínském kraji;
  • s datem zápisu do obchodního rejstříku nejpozději 31. 8. 2017;
  • s podnikatelskou činností v rámci CZ NACE: C Zpracovatelský průmysl (CZ NACE 10 – 33), vyjma odvětví vymezených níže pod body a) – d), F Stavebnictví (CZ NACE 41 – 43), J Informační a komunikační činnosti (CZ NACE 62), M Profesní, vědecké a technické činnosti (CZ NACE 71 – 72).

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovaná opatření Programu: 
  • Nová spolupráce podnikatelských subjektů s VaV institucí na konkrétní zamýšlené inovaci (spoluprací se rozumí nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od VaV instituce s cílem zahájení inovačních aktivit).
  • Inovační aktivitou se rozumí zavádění produktové, procesní, marketingové anebo organizační inovace ze strany podnikatelského subjektu, díky které by mělo dojít k posílení konkurenceschopnosti tohoto podnikatelského subjektu na stávajících trzích či získání nových trhů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 140 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Vyloučené oblasti podpory v rámci zpracovatelského průmyslu: 
  • a) Zpracovatelský průmysl (sekce C), odvětví 19.1 Výroba koksárenských produktů.
  • b) Zpracovatelský průmysl (sekce C), odvětví 30.11 Stavba lodí a plavidel.
  • c) Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I smlouvy o ES.
  • d) Ocelářský průmysl a průmysl syntetických vláken.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru