Přeskočit na obsah

Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit ve městě Plzeň

Odbor sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační program v oblasti Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit na rok 2017.

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka příjmu žádostí je 1. 3. 2017.

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR.
  • Žadatel musí vykonávat veřejně prospěšnou činnost v oblasti integrace cizinců či etnických menšin.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty reagující na aktuální situaci v oblasti řešení cizinecké a menšinové problematiky na území města Plzně.
  • Projekty zaměřené na podporu začleňování příslušníků národnostních menšin do komunitního života (např. jednorázové kulturní, kulturně sociální a vzdělávací programy v rámci místního společenství).

Forma a výše podpory:

  • Alokovaná částka je 150 000 Kč, přičemž na jednu žádost může být přiděleno maximálně 50 000 Kč. 

Specifika a omezení:

  • Odbor sociálních služeb MMP upozorňuje, že vzhledem k velkému množství žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru