Přeskočit na obsah

Integrační centrum Praha — Mikrogranty na podporu ukrajinské mládeže a dětí v Praze 

Cílem mikrograntové výzvy je podpořit aktivity, které přinesou pozitivní změnu v oblasti  začleňování ukrajinských dětí a mládeže s uprchlickou zkušeností do místní komunity,  české společnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 6. 2023 do 7. 7. 2023.

Příjemci podpory:

 • Neformální skupiny, kolektivy fungující v Praze (tým dobrovolnictva, známých, přátel, žactva apod. Minimum 2 osoby ve skupině, z čehož jedna osoba starší 18 let).
 • Nevládní neziskové organizace se sídlem a působením v Praze (spolky, nadační fondy, o.p.s. atd.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem mikrograntové výzvy je podpora aktivit, které přinesou pozitivní změnu v minimálně jedné z těchto oblastí:
  • přispívají k začleňování ukrajinských dětí a mládeže s uprchlickou zkušeností do místní komunity, české společnosti,
  • směřují k propojování a vytváření harmonických vazeb mezi místními dětmi/mladými lidmi a jejich nově příchozími vrstevníky,
  • podporují well-being (kvalitu života) především ukrajinských, ale také českých a ostatních děti a mládeže zejména v oblasti duševního a psychosexualního zdraví,
  • přispívají k prevenci genderově podmíněného násilí, vzdělávání v této oblasti, posílení osob ohrožených tímto násilím,
  • podporují vztahy dítě — rodič/pečující osoba.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na projekt: 10 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na projekt: 25 000 Kč.
 • Celkový objem peněžních prostředků na financování mikrograntů je 250 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty je možné realizovat od srpna (po podepsání smlouvy) do 31. 12. 2023 (včetně).
 • Projekty budou financovány z prostředků, které ICP poskytla Kancelář UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru