Přeskočit na obsah

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Dotace na zabezpečení objektů s uloženými movitými památkami, evidenci a dokumentaci movitých památek, výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu a preventivní ochranu mohou získat muzea, galerie národní památkový ústav a historické knižní fondy. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti na akce v částech A., B., D. musí být podány do 30. 1. 2015.
 • Žádosti na akce v části C. musí být podány nejpozději do 4. 9. 2015.

Příjemci podpory:

 • Muzea a galerie, subjekty, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy. 
 • Národní památkový ústav a subjekty spravující kulturní památky.
 • Historické knižní fondy a další soubory předmětů náležející k movitému kulturnímu dědictví.
 • Specializované pracoviště zřízené při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami. 
 • B. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví.
 • C. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. 
 • D. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky jsou žadatelům poskytnuty formou dotace.
 • Finanční prostředky mohou být poskytnuty až do 90% celkových investičních nákladů.

Specifika a omezení:

 • Podpora je poskytována Ministerstvem kultury ze státního rozpočtu.
 • Finanční prostředky nejsou poskytovány na hrazení ostatních osobních či mzdových nákladů, cestovních nákladů a stravného.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru