Přeskočit na obsah

MK ČR — Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu B – evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví

Dotace na podporu evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podávání žádostí: 10. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Národní památkový ústav,
 • vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb.,
 • specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu.

Typy podporovaných projektů:

 • Okruhy:
  • základní evidence a dokumentace sbírek – tj. pořízení digitální dokumentace sbírkových předmětů,
  • podpora digitalizace.
 • Cílem výběrového dotačního řízení je podpora evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na zajištění činnosti příslušných pracovišť Národního památkového ústavu mohou být poskytnuty do 100 % výše celkových nákladů.
 • Finanční prostředky investiční povahy určené na vybavení pracoviště zajišťujícího činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb. při správě sbírek ve vlastnictví České republiky mohou být poskytnuty do 100 % výše celkových nákladů.
 • Finanční prostředky investiční povahy určené na vybavení pracovišť činných při diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve mohou být poskytnuty do 70 % celkových nákladů.
 • Finanční prostředky investiční povahy určené na vybavení pracoviště zajišťujícího činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb. při správě sbírek ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů mohou být poskytnuty do 70 % nákladů.
 • Finanční prostředky neinvestiční povahy určené na provoz pracovišť zajišťujících činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb. mohou být poskytnuty do 70 % nákladů bez ohledu na vlastnictví sbírky.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytují v souladu s platnou právní úpravou danou právním řádem České republiky a dle platných vnitřních předpisů Ministerstva kultury.
 • Na dotaci není právní nárok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru