Přeskočit na obsah

Interreg CENTRAL EUROPE

Interreg CENTRAL EUROPE je program nadnárodní spolupráce financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci cíle evropské územní spolupráce politiky soudržnosti. Program podporuje vysoce integrovaná partnerství, která zahrnují a reprezentují různé úrovně vlády a správy, zahrnující orgány veřejného i soukromého sektoru a různé oblasti politiky. Prostřednictvím těchto partnerství jsou projekty nadnárodní spolupráce schopny vyvíjet, připravovat a realizovat společná řešení společných problémů a výzev.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. listopadu 2021 do 23. února 2022. 

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou veřejné i soukromé subjekty např. místní, regionální a národní orgány veřejné správy, soukromé instituce, právnické osoby nebo mezinárodní organizace se sídlem v členském státě Střední Evropy.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva bude otevřena ve všech prioritách programu a všech specifických cílech. Očekává se, že akce nadnárodní spolupráce budou řešit vývoj a provádění strategií, akčních plánů, nástrojů, školení, pilotních akcí a souvisejících řešení. Všechny akce budou muset respektovat principy environmentální udržitelnosti a také horizontální principy rovnosti a nediskriminace.
  • Priorita financování 1 — Spolupráce pro chytřejší střední Evropu.
  • Priorita financování 2 — Spolupráce pro zelenější střední Evropu.
  • Priorita financování 3 — Spolupráce pro lépe propojenou střední Evropu.
  • Priorita financování 4 — Zlepšení řízení pro spolupráci ve střední Evropě.

Forma a výše podpory:

 • PF 1: Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě je 22 milionů EUR.
 • PF 2: Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě je 36 milionů EUR.
 • PF 3: Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě je 7 milionů EUR.
 • PF 4: Orientační rozpočet pro tuto prioritu ve výzvě je 7 milionů EUR.
 • 80 % spolufinancování ERDF pro všechny partnery.

Specifika a omezení:

 • Při vytváření projektového partnerství Interreg CENTRAL EUROPE musí být splněny následující minimální požadavky:
  • Alespoň tři financující partneři;
  • z nejméně tří zemí;
  • S alespoň dvěma partnery, kteří se nacházejí v oblasti programu.
  • Kromě toho se hlavní partner musí nacházet v programové oblasti (viz také FAQ níže).
 • Do nadnárodních projektových partnerství se mohou zapojit následující instituce:
  • Národní, regionální a místní veřejné orgány (včetně ESÚS);
  • soukromé instituce, včetně soukromých společností, které mají právní subjektivitu;
  • Mezinárodní organizace jednající podle vnitrostátního práva kteréhokoli členského státu programu nebo s omezeními podle mezinárodního práva.
 • Oblast programu Interreg CENTRAL EUROPE pokrývá regiony a města z devíti členských států EU: Rakouska, Chorvatska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. V novém programu byla oblast rozšířena o Braunschweig v Německu. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru