Přeskočit na obsah

Interreg SK-CZ/2023/1 — Klima

Dotace je určena na podporu adaptace na změnu klimatu a prevence rizika katastrof, jakož i odolnosti, a to s přihlédnutím na ekosystémové přístupy v přeshraničním území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 4. 2023 do 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu a příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, školy a školská zařízení, veřejné vysoké školy a výzkumné organizace, veřejně prospěšná činnost, obce a jejich příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, kraje a jejich příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora adaptace na změnu klimatu a prevence rizika katastrof, jakož i odolnosti, a to s přihlédnutím na ekosystémové přístupy v přeshraničním území: 
  • sběr a výměna dat, informací a zkušeností potřebných k předcházení negativních dopadů klimatických změn,
  • realizace společných strategií a akčních plánů zaměřených na zlepšení životního prostředí a jeho přizpůsobení klimatickým změnám,
  • zvyšování povědomí o zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 10 366 418 EUR.
 • Minimální výška příspěvku z EFRR na projekt činí 50 000 EUR.
 • Maximální výška příspěvku z EFRR na projekt: bez omezení.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 80 %.
  • Státní rozpočet – 5 % – 20 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu se v České republice týká území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 • Maximální doba uskutečnění projektu je stanovena na 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru