Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

INTERREG V-A Česká republika – Polsko – 12. kolo výzvy FMP (PO4)

youngsters-249963__340
Share Button

Dotace na posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Příjem žádostí:

 • Nejzazší termín pro předložení žádostí o dotaci do obou těchto výzev je stanoven do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů – obě výzvy jsou určeny pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4:
  • jedna výzva je zaměřená na aktivity v PO 4 určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob. Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou tzv. zjednodušených metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem „11-21-034″. 
  • druhá výzva je zaměřená na všechny ostatní vhodné aktivity v PO4. Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány klasicky – tedy stejnou stávající formou jako doposud. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem „11-16-008″.
 • Aktivity určené pro úzkou cílovou skupinu zahrnují 5 kategorií:
  1. Sportovní aktivity a aktivity spolků.
  2. Tábory a výměnné pobyty.
  3. Konference a worshopy.
  4. Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze.
  5. Výukové a vzdělávací akce.

Forma a výše podpory:

 • Kategorie aktivit a jejich jednotkový náklad:
  1. Sportovní aktivity a aktivity spolků – 24 EUR/osob/den.
  2. Tábory a výměnné pobyty – 38 EUR/osob/den.
  3. Konference a workshopy – 36 EUR/osob/den.
  4. Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze – 29 EUR/osob/den.
  5. Výukové a vzdělávací akce – 30 EUR/osob/den.

Specifika a omezení:

 •  Je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do těchto výzev nesmí skončit svoji realizaci déle než 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>