Přeskočit na obsah

INTERREG V‑A Česká republika – Polsko — Glacensis — Prioritní osa 4 — zjednodušené vykazování výdajů v.2

Dotace je určena na aktivity v PO4, které spadají do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování výdajů a jsou určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Sportovní aktivity a aktivity spolků
 • Tato kategorie je určena pro jednodenní i vícedenní aktivity bez přenocování. U sportovních aktivit jde především o různé sportovní setkání, soutěže, olympiády pro děti i dospělé. V případě aktivit spolků jde o společné aktivity např. kulturních a divadelních spolků, setkávání a výměny spolků, příp. místních samospráv a jimi zřizovaných organizací s cílem navázání spolupráce či výměny zkušeností apod.
 • 2. Tábory a výměnné pobyty
 • Tato kategorie je určena pro vícedenní akce s přenocováním, např. dětské tábory, sportovní kempy. Aktivita výměnné pobyty zahrnuje např. studijní výjezdy dětí i dospělých, výměnné stáže a pobyty, výzkumné pobyty, výměnné pobyty učitelů apod. 
 • 3. Konference a workshopy
 • Tato kategorie je určena pro jednodenní či vícedenní akce (s přenocováním nebo bez), jejichž hlavní podstatou je konference nebo workshop, umělecké dílny a jejich výstupy. Nepatří sem úvodní či závěrečné konference mikroprojektů.
 • 4. Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze
 • Tato kategorie je určena pro jednodenní či vícedenní akce (s přenocováním nebo bez) pro děti i dospělé zaměřené na poznávací aktivity, patří sem společné výlety za poznáním pohraničí, výlety za poznáním zajímavostí partnera, výlety seniorů, exkurze apod.
 • 5. Výukové a vzdělávací akce
 • Tato kategorie je určena pro jednodenní či vícedenní akce zaměřené na výukové a vzdělávací akce pro děti i dospělé (s přenocováním nebo bez), tedy např. výukové aktivity pro děti, školení a besedy, jazykové či jiné vzdělávací kurzy, kurzy první pomoci, vzdělávací akce pro seniory apod.

Forma a výše podpory:

 • Sportovní aktivity a aktivity spolků – 25 EUR / osoboden.
 • Tábory a výměnné pobyty – 40 EUR / osoboden.
 • Konference a workshopy – 38 EUR / osoboden.
 • Poznávací /turistické zájezdy, výlety, exkurze – 30 EUR / osoboden.
 • Výukové a vzdělávací akce – 31 EUR / osoboden.
 • Publicita – 34 EUR za projekt.

Specifika a omezení:

 • Mikroprojekty podané do této výzvy musí skončit svoji realizaci nejpozději do 31. 5. 2023 (tzn. v předložené projektové žádosti musí být vyplněno datum ukončení fyzické realizace nejpozději dne 31. 5. 2023)

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru