Přeskočit na obsah

Interreg V‑A Česká republika-Polsko – Prioritní osa 2 — Cestovní ruch

Dotace na podporu lepšího přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 12. 1. 2023.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 
  • 1. kolo 31. 5. 2023,
  • 2. kolo 18. 10. 2023,
  • 3. kolo 28. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci.
 • Církve a náboženské spolky.
 • Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.
 • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu. 
  • Podporovány jsou takové prvky cestovního ruchu, jejichž cílem je rozšířit, příp. propojit stávající nabídku turistických produktů v daném regionu.
 • Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace. 
  • Podporovány jsou takové aktivity, které pomohou upevnit povědomí potenciálních návštěvníků o česko-polském pohraničí jako společném turistickém regionu.
 • Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu. 
  • Podporovány jsou aktivity související se snahou zmírnit negativní dopady cestovního ruchu nejen pro chráněná území a území v bezprostřední blízkosti chráněných území, ale také pro místní obyvatele, žijící v turisticky exponovaných lokalitách.

Forma a výše podpory:

 • Alokace plánované výzvy – 43 750 000 EUR.
 • Prostředky se budou postupně navyšovat dle vznikajících úspor z ukončovaných projektů.
 • Poměr financování podpory z EFRR max. 80 %
 • Podíl ostatního spolufinancování min. 20 %.
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60 000 EUR pro neinvestiční projekty.
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 80 000 EUR pro investiční projekty.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být, až na výjimky, realizován v programovém území, které je tvořeno následujícími regiony NUTS: Severovýchod, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj.
 • Každý žadatel může v rámci průběžné výzvy předložit po celou dobu trvání této výzvy nejvíce 3 projektové záměry.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 9. 2029 (bez možnosti prodloužení).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru