Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Interreg V-A Česká republika-Polsko – Prioritní osa 2

Share Button

Dotace podporu obnovy cestovního ruchu a opětovného zvýšení návštěvnosti atraktivit v příhraničním regionu (v období po skončení pandemie COVID-19).

Příjem žádostí:

 • Žadatelé mohou předkládat své projekty do 20. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Nestátní neziskové organizace Evropské seskupení pro územní spolupráci.
 • Církve a náboženské spolky.
 • Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora obnovy cestovního ruchu a opětovného zvýšení návštěvnosti atraktivit v příhraničním regionu (v období po skončení pandemie COVID-19)
  • tvorba nových přeshraničních produktů cestovního ruchu nebo propojování těch již existujících se zaměřením na obnovení a posílení vazeb přeshraničního cestovního ruchu, prodloužení turistické sezóny a přivedení návštěvníků i do méně exponovaných lokalit, a to zejména prostřednictvím moderních interaktivních a digitálních technologií
  • společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území s využitím moderních interaktivních a digitálních on-line technologií a nástrojů pro tvorbu a propagaci produktů cestovního ruchu
  • rozvoj a obnova místních folklorních tradic a dalších forem místního nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví. Podmínkou je jejich využití ke zvýšení turistického ruchu v příhraničí.
 • 2. Návrh a realizace společných koncepčních řešení rozvoje přeshraničního cestovního ruchu
  • zpracování koncepcí/strategií cestovního ruchu pro podporu rozvoje a další diversifikaci přeshraničního cestovního ruchu v Programovém období 2021+, a to zejména s důrazem na udržitelný rozvoj cestovního ruchu (např. zmírnění dopadů cestovního ruchu na chráněná území, případně na místní obyvatele žijící v turisticky exponovaných oblastech) a jeho podporu i mimo hlavní turistickou sezónu
  • zpracování koncepcí/strategií/metodik „chování“ cestovního ruchu v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční cestovní ruch (např. omezení propustnosti hranice z důvodu pandemie, bezpečnostních hrozeb atd.).

Forma a výše podpory:

 • Alokace příjmu – 2 000 000,00 EUR.
 • Prostředky se budou postupně navyšovat dle vznikajících úspor z ukončovaných projektů.
 • Maximální výše dofinancování z EFRR – 85% způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60 000,01 EUR.
 • Maximální částka podpory z EFRR na projekt: 200 000,00 EUR.

Specifika a omezení:

 • Programové území je tvořeno regiony NUTS 3, které představuje 5 českých krajů:
  • Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>