Přeskočit na obsah

INTERREG V‑A Česká republika — Polsko — Výzva související s uprchlickou krizí — Prioritní osa 4

Výzva je zaměřena na řešení společných výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině.

Příjem žádostí:

 • Příjem projektových záměrů od 30. 4. 2022 do 5. 6. 2022 prostřednictvím online formuláře.
  Příjem plných projektových žádostí do 17. 7. 2022.

Příjemci podpory:

 • Projektovými partnery mohou být zejména subjekty, jež lze zařadit mezi níže uvedené kategorie vhodných příjemců.
 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení Nestátní neziskové organizace, Vzdělávací instituce včetně vysokých škol Evropské seskupení pro územní spolupráci, Církve a náboženské spolky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přeshraniční spolupráce v oblasti krizového řízení zaměřená na bezprostřední zvládání přílivu osob (výměna informací a posílení komunikace, koordinace aktivit, sdílení dobré praxe apod.).
 • Přeshraniční spolupráce v oblasti řešení dlouhodobých aspektů uprchlické krize – spolupráce a výměna zkušeností při začleňování uprchlíků do místních komunit a při jejich zapojení na pracovní trh (např. podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit, právní a jiná asistence, jazykové kurzy apod.).
 • Vytvoření systémových, trvalých a udržitelných přeshraničních mechanismů pro řízení obdobných krizových situací.
 • Součástí aktivit může být také nákup nezbytného vybavení pro přeshraniční spolupráci v oblasti řešení uprchlické krize (v případě krizového řízení se ovšem nemůže jednat o vybavení, které by zaměřením sloužilo k naplňování cíle prioritní osy 1 programu).

Forma a výše podpory:

 • Alokace příjmu – 1 000 000 EUR.
 • Prostředky se budou postupně navyšovat dle vznikajících úspor z ukončovaných projektů.
 • Maximální výše dofinancování z EFRR – 85 % způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 100 000 EUR.
 • Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy nebude podporováno vytváření strategií, studií, analýz a podobných koncepčních materiálů (neplatí pro metodické a didaktické materiály, jež jsou podpůrným nástrojem přímo pro realizaci projektových aktivit).
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru