Přeskočit na obsah

INTERREG V‑A Česká republika – Polsko Výzva v rámci fondu mikroprojektů Beskydy

Dotace je určena na podporu malých projektů s lokálním významem  typu „lidé lidem“ či „drobné investice“. Důležitým předpokladem úspěšnosti předložených mikroprojektů je vzájemná provázanost spolupráce projektových partnerů při všech fázích realizace mikroprojektu a silný přeshraniční dopad pro česko-polské příhraničí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v působnosti Správce Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
 • Na českém území je územní vymezení tvořeno správním územím měst a obcí:
  • Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady; Sdružení měst a obcí Region Slezská brána; Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy; Dobrovolný svazek obcí Olešná; Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice; Sdružení povodí Morávky; Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávky.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritní osa 2„Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“
  • Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvýšení iniciativy místního rozvoje a podporu subjektů s cílem vzniku nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovních sil, dále aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví nebo obnovu kulturních a přírodních atraktivit.
 • Prioritní osa 4„Spolupráce institucí a komunit“
  • Jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podporu spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.
 • Projekty mohou být typu:
  • A: společný (s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech projektových partnerů;
  • B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám;
  • C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů.

Forma a výše podpory:

 • Celkové finanční prostředky určené pro Českou republiku činí 722 500 EUR.
 • Prioritní osa 2 — celková alokace je 433 500 EUR, minimální výše dotace činí 2 000 EUR, maximální výše dotace je 60 000 EUR pro projekty A, 30 000 EUR pro projekty B a C.
 • Prioritní osa 4 — celková alokace je 289 000 EUR, minimální výše dotace činí 2 000 EUR, maximální výše dotace je 40 000 EUR pro projekty A, 20 000 EUR pro projekty B a C.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů a celkový rozpočet mikroprojektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace.

Specifika a omezení:

 • Povinností každého žadatele z ČR  je mít zahraničního partnera, který je uvedený na seznamu vhodných žadatelů a partnerů partnerské země, a který má sídlo na území PR v těchto oblastech: vojvodství Dolnoslezské, Opolské či Slezské.
 • Projekty musí splňovat kritéria společné přípravy a realizace mikroprojektu, společného personálu a financování mikroprojektu oběma stranami (pro projekty typu B a C stačí 3 kritéria, přičemž první dvě jsou povinná).
 • Realizace mikroprojektu je zpravidla 12 měsíců, výjimečně 18 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru