Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Glacensis

shutterstock_145958450.jpg
Share Button

Dotace je určena na projekty z oblasti Prioritní osy 2 a 4 v rámci přeshraniční spolupráce. Jedná se o mikroprojekty zaměřené na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a na spolupráci institucí a komunit. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci v rámci 1. kola výzvy lze podávat do 15. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem mohou být orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, vzdělávací instituce včetně vysokých škol.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou mikroprojekty z Prioritních os 2 a 4 zaměřené na:
  • Zvýšení iniciativy místního rozvoje a podporu subjektů s cílem vzniku nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovních sil, aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví, v tom obnova kulturních a přírodních atraktivit (osa 2).
  • Zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podporu spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod. (osa 4).

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty z prioritní osy 2 je celková alokace 2 053 647 EUR.
  • Minimální výše dotace je 2 000 EUR a maximální výše dotace je 30 000 EUR.
 • Pro projekty z prioritní osy 4 je celková alokace 3 080 470 EUR.
  • Minimální výše dotace je 2 000 EUR a maximální výše dotace je 20 000 EUR.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká správních území okresů: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk a katastr obce Bílá Voda.
 • Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera. Zahraničním partnerem českého žadatele o dotaci na mikroprojekty musí být subjekt uvedený na seznamu vhodných žadatelů a partnerů partnerské země, který má sídlo:
  • na území PR: vojvodství Dolnoslezské, Opolské či Slezské.
 • Délka trvání mikroprojektu je zpravidla 12 měsíců, výjimečně 18 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>