Přeskočit na obsah

INTERREG V‑A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Těšínské Slezsko

Dotační program na podporu spolufinancování mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Podporovány budou především projekty z prioritních os 2, 3 a 4. Celková alokace je 5,7 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 1. 2023 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, evropská seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy, sdružení a další.

Typy podporovaných projektů:

  • Prioritní osa 2 — Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
  • Prioritní osa 3 — Vzdělání a kvalifikace.
  • Prioritní osa 4 — Spolupráce institucí a komunit.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 5 700 000 EUR.
  • Minimální výše finanční podpory je 2 000 EUR.
  • Maximální výše podpory je 30 000 EUR pro projekty spadající do prioritní osy 2 a 20 000 EUR pro projekty z oblasti prioritních os 3 a 4.
  • Maximální výše dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Žadatelé o dotaci musí mít sídlo v oblasti Euroregionu TS – ŚC.
  • Vzhledem k zavedení principu vedoucího partnera jsou ve Fondu mikroprojektů tyto 3 typy projektů: typ A — společný (tzn. s vedoucím partnerem), typ B — partnerský, typ C — samostatný.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru