Přeskočit na obsah

Interreg V‑A Česká republika – Polsko Vzdělání a kvalifikace

Podporovány budou investice do kulturních a přírodních atraktivit přispívajících ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v přeshraničním území a tím vytvářejících podmínky pro zvýšení zaměstnanosti na lokální úrovni. Dotaci mohou získat subjekty z neziskového a veřejného sektoru v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém,  Olomouckém a  Moravskoslezském kraji. 

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení.
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci.
 • Církve a náboženské spolky.
 • Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruch.

Typy podporovaných projektů:

 • Mezi hlavní podporované aktivity patří provádění rekonstrukcí a revitalizací: 
  • turisticky atraktivních nemovitostí — především zákonem chráněných objektů kulturního dědictví (památek), pokud tyto investice přispějí ke zvýšení návštěvnosti území pohraničí;
  • turisticky atraktivních objektů jiných než nemovitých, včetně vytváření a revitalizace muzejních nebo výstavních expozic přeshraničního charakteru;
  • turisticky atraktivních objektů přírodního dědictví.
 • Výstavba či rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, pěších stezek, tematických naučných stezek.
 • Realizace vyhlídkových míst a infrastruktury (rozhledny, vyhlídkové mostky apod.).
 • Výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací.
 • Propagační aktivity týkající se nabídky cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt: 60 000 EUR.
 • Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena.
 • Poměr spolufinancování podpory z EFRR max. 85 %.
 • Poměr národního spolufinancování min. 15 %.
 • Partneři z ČR si v případě projektů, které budou doporučeny k financování, budou moci následně požádat v rámci samostatné výzvy o příspěvek 5 % ze státního rozpočtu ČR.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován pouze na území: 
  • Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického,  Olomouckého a  Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru