Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

shutterstock_156487580.jpg
Share Button

Program Interreg Rakousko – Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více než 20 let. Financování z fondů EU pomáhá posílit a propojit příhraniční regiony.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 01. 2021, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat orgány veřejné správy, neziskové organizace, veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, komory a sdružení.
 • Nově mohou být partnery projektu i podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • PO 1 – Posílení výzkumu a technologického rozvoje a inovací.
 • PO 2 – Životní prostředí a zdroje.
 • PO 3 – Rozvoj lidských zdrojů.
 • PO 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden rakouský a jeden český partner,
 • partneři mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu,
 • program podpoří pouze takové projekty, které budou plně v souladu s prioritními osami a specifickými cíli,
 • projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce, přičemž splnění prvních dvou (společná příprava a společná realizace) je povinné:

  • společná příprava
  • společná realizace
  • společné financování
  • společný personál.
 • Projekt musí mít pozitivní dopad na rakouské a české pohraničí.
 • Na české straně programové území tvoří Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>