Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

laboratory-385349__340
Share Button

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti využívání inovačního potenciálu. Cílem výzvy je podpořit zvyšování vzdělání pro potřeby trhu práce a zlepšit uplatitelnost na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Stát a jeho organizační složky, územní samospráva a její organizační složky, organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí, soukromé základní a střední školy jejichž souhrn příspěvků z veřejných zdrojů přesahuje 50 % celkových příjmů, veřejné základní, střední školy, vysoké školy s výzkumnými pracovišti, výzkumné instituce,  mimovládní organizace/neziskové organizace, které mají v předmětu činnosti zapsané činnosti v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií a poznatků, komory a zájmové sdružení právnických osob (kromě klastrů a sítí), které mají v předmětu činnosti zapsané činnosti v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií a poznatků, veřejné vzdělávací instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Typ aktivity A) Tvorba, zavádění a ověřování nových a inovovaných společných vzdělávacích programů pro základní, střední a vysoké školy s důrazem na získání klíčových kompetencí požadovaných praxí.
  • Projektová aktivita č. 2 – Příprava nových společných vzdělávacích programů / výstupů.
  • Projektová aktivita č. 3 – Příprava inovovaných společných vzdělávacích programů / výstupů.
  • Projektová aktivita č. 5 – Zavedení (využití) vytvořených společných vzdělávacích programů / výstupů do praxe a vyhodnocení efektivity (zavedení do procesu výuky).
  • Projektová aktivita č. 6 – Zavedení a využití e-learningu.
  • Projektová aktivita č. 8 – Školení /trénink doktorandů/ pedagogů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 2 920 000 EUR.
 • Minimální výška příspěvku z EFRR na projekt 100 000 EUR.
 • Maximální výška příspěvku z EFRR na projekt 500 000 EUR.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 10 % – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu se v České republice týká území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu musí být ukončena do 31. 7. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>