Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika -CZ/2021/13

laboratory-385349__340
Share Button

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti kvalitního životního prostředí. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Stát a jeho organizační složky, rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem, územní samospráva a její organizační složky, organizace zřizované krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí, zájmové sdružení právnických osob, nevládní organizace / neziskové organizace, občanská sdružení, Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), okresní a krajské organizace cestovního ruchu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Typ aktivity:
  • A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
  • B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit .
  • C) Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit přeshraničním regionu.
  • E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 1 890 000 EUR.
 • Minimální výška příspěvku z EFRR na projekt 200 000 EUR.
 • Maximální výška příspěvku z EFRR na projekt bez omezení.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 10 % – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu se v České republice týká území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu musí být ukončena do 31. 8. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>