Přeskočit na obsah

 Interreg V‑A Česká republika-Polsko – Prioritní osa 4 ‑Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti

Výzva je zaměřena na zlepšení podmínek pro fungování veřejné správy a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané oblasti.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 19. 7. 2023.
 • Datum ukončení příjmu projektových záměrů 8. 11. 2023.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 21. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení,
 • organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy,
 • nestátní neziskové organizace,
 • evropské seskupení pro územní spolupráci,
 • hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány jsou aktivity veřejné správy, které povedou ke zlepšení podmínek pro její fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané oblasti činnosti veřejné správy a umožní identifikovat konkrétní překážky a nalézt řešení problémů, které jsou pro obě strany hranice společné. 
 • Subjekty veřejné správy mohou spolu s partnery připravovat společné studie, koncepce a strategie, vyměňovat si informace, data a znalosti či realizovat další aktivity podobného charakteru, které pomohou v odstraňování překážek a bariér v rozvoji území jak na úrovni celého pohraničí, tak také na lokální úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Poměr financování podpory z EFRR max. 80 %.
 • Minimální částka podpory z EFRR na projekt je 60 000 EUR.
 • Maximální částka podpory z EFRR na projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být, až na výjimky, realizován v programovém území, které je tvořeno následujícími regiony NUTS:
  • Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 9. 2029 (bez možnosti prodloužení).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru