Přeskočit na obsah

Investice do objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

Dotace na realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím výstavby, modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 11. 2023, 8:00 do 13. 12. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70 % členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvářet podmínky pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím výstavby, modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.
  • Projekty zaměřené na řešení naléhavé situace, havarijního stavu (nejvyšší),
  • podpora pobočných spolků (vysoká),
  • objekty sloužící i znevýhodněným dětem a mládeži (sociální, zdravotní) (střední).

Forma a výše podpory:

  • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 50 %.
  • Minimální výše dotace činí 41 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru