Přeskočit na obsah

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce Jihočeského kraje. Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka požární ochrany je v rámci plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V.

Typy podporovaných projektů:

  • Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje se zaměřením na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany u jednotek SDH obcí, dále na novou výstavbu, přístavbu a rekonstrukce PZ a dalších vhodných objektů a na technické
    zhodnocení a modernizaci požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslav výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2024 k dispozici, činí 35,0 mil. Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.

Specifika a omezení:

  • Oprávněný žadatel může podat v rámci každého podopatření maximálně 3 žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru