Přeskočit na obsah

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 20. 2. 2023 od 00:00 hodin do 3. 3. 2023 do 00:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce Jihočeského kraje. Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka požární ochrany je v rámci plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V.

Typy podporovaných projektů:

 • První opatření (č. 1): Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení a stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice se státní spoluúčastí pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II, JPO III, JPO V – státem vybraní příjemci v roce 2022 (v programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR – „Dotace pro jednotky SDH obcí“) — dále jen „státní dotační program“.
 • Druhé opatření (č. 2): Rekonstrukce starších DA a CAS, pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy bez státní spoluúčasti pro jednotky PO kategorie JPO II, JPO III.
 • Třetí opatření (č. 3): Pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy bez státní spoluúčasti pro jednotky PO kategorie JPO V.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Min — max. výše dotace: 700 000 Kč — 1 000 000 Kč. 
  • do výše 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu, maximálně však 300 000 Kč
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.
 • Opatření č 2: Min. — max. výše dotace: 28 000 Kč – 400 000 Kč. 
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.
 • Opatření č 3: Min. — max. výše dotace: 28 000 Kč — 300 000 Kč. 
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci každého podopatření maximálně 3 žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru