Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

images
Share Button

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 11. 1. 2021 od 00:00 hodin do 22. 1. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce Jihočeského kraje. Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka požární ochrany je v rámci plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III a JPO V.

Typy podporovaných projektů:

 • První opatření (č. 1): pořízení nové CAS do vybavení jednotky PO:
  • pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,
  • pokud není vybavena CAS s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2005 a později,
  • pořízení nové CAS, která je odlišná od výše uvedeného, ale projekt je finančně podpořen ze státního dotačního programu pro rok 2021;
  • pořízení nového DA, vyrobeného na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly nejméně pro 8 osob; DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení. DA je možno pořídit do vybavení JPO, pokud není vybavena DA nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením vyrobeným v roce 2005 a později;
  • pořízení nového DA, který je odlišný od výše uvedeného, ale projekt je finančně podpořen ze státního dotačního programu pro rok 2021;
  • pořízení nového požárního přívěsu pro hašení – nutné uvést do žádosti, jinak neuznatelný výdaj;
  • pořízení nového požárního přívěsu nákladního, kategorie O1 – nutné uvést do žádosti, jinak neuznatelný výdaj;
  • rekonstrukci anebo výstavbu nové PZ pro jednotku PO, pokud je zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V;
  • rekonstrukci stávající anebo výstavbu nové PZ, která musí být v majetku obce zřizující jednotku SDH obce;
  • rekonstrukci stávající anebo výstavbu nové PZ, jejíž projekt je odlišný od výše uvedeného, ale tento je finančně podpořen ze státního dotačního programu pro rok 2021.
 • Druhé opatření (č. 2):
  • pořízení starší CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 do vybavení jednotky požární ochrany,
  • modernizaci CAS a DA, při které dojde k instalaci nebo zabudování nových prvků,
  • přestavbu, při které dojde ke změně nebo úpravě podstatných částí mechanismů CAS a DA,
  • rekonstrukci, při které dojde k obnovení původních funkcí CAS a DA se zlepšením vybraných parametrů na soudobou technickou úroveň,
  • pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy,
  • pořízení nového požárního přívěsu k převozu věcných prostředků požární ochrany,
  • pořízení nového speciálního věcného vybavení, zejména společné ochranné pracovní prostředky, (např. autonomní izolační dýchací komplety/sety včetně nedílného příslušenství – komplet/set obsahuje celoobličejovou masku, transportní systém, tlakovou zásobní lahev případně i náhradní tlakovou zásobní lahev a záchrannou vyváděcí kuklu; neuznatelným výdajem je brašna na celoobličejovou masku), vyprošťovací soupravy, speciální soupravy pro dopravní nehody, speciální kamery, spojové soupravy, zvláštní výstražné zařízení, osvětlovací technika,
  • pořízení nové přenosné motorové stříkačky, která je výhradně předurčená pro použití u zásahu včetně možnosti zapojení do dálkové dopravy vody a umožňuje čerpat vodu z vodního zdroje pod úrovní terénu (sací výška 3 metry),
  • pořízení nového čerpadla (plovoucí motorové, kalové),
  • pořízení nového výrobního zdroje elektrické energie poháněného spalovacím motorem.
 • Třetí opatření (č. 3):
  • modernizaci CAS a DA, při které dojde k instalaci nebo zabudování nových prvků,
  • přestavbu, při které dojde ke změně nebo úpravě podstatných částí mechanismů CAS a DA,
  • rekonstrukci, při které dojde k obnovení původních funkcí CAS a DA se zlepšením vybraných parametrů na soudobou technickou úroveň,
  • pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy,
  • pořízení nového nebo staršího požárního přívěsu k převozu věcných prostředků požární ochrany,
  • pořízení nového speciálního věcného vybavení,
  • pořízení nové nebo starší přenosné motorové stříkačky, která je výhradně předurčená pro použití u zásahu včetně možnosti zapojení do dálkové dopravy vody a umožňuje čerpat vodu z vodního zdroje pod úrovní terénu (sací výška 3 metry),
  • pořízení nového čerpadla (plovoucí motorové, kalové),
  • pořízení nového výrobního zdroje elektrické energie poháněného spalovacím motorem,
  • výměnu garážových vrat PZ (např. výměna plných plechových vrat za vrata sekční), dveří, oken se změnou kvalitativních parametrů nebo velikosti, včetně rekonstrukce střechy se změnou sklonu nebo výšky hřebene PZ,
  • bourací práce související s rekonstrukcí PZ, pořízení jiné požární techniky, věcného vybavení nebo společných ochranných pracovních prostředků odlišně od výše uvedeného, které je v žádosti odborně písemně zdůvodněno pro nezbytné zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Min – max. výše dotace: 1 000 000 Kč – 1 500 000 Kč.
  • Do výše 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu, maximálně však 3 000 000 Kč.
 • Opatření č 2: Min. – max. výše dotace: 28 000 Kč – 7 000 000 Kč.
 • Opatření č 3: Min. – max. výše dotace: 28 000 Kč – 4 000 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 30 %.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci každého podopatření maximálně 3 žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>