Přeskočit na obsah

Investujeme v sociálních službách pro kraj Vysočina — Program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby

Cílem programu je zajištění dostupnosti registrovaných sociálních služeb a zlepšení jejich prostorových podmínek nebo vybavení s cílem zkvalitnění poskytování těchto služeb pro co nejširší skupinu občanů Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 19. 04. 2022 do 30. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení vybavení nebo jeho modernizace včetně vozového parku v zařízeních poskytujících registrované sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina a financované z rozpočtu kraje nebo z individuálního projektu kraje, nezbytného pro poskytování základních činností služby podle jejího druhu a formy;
 • stavební úpravy prostor, ve kterých poskytovatelé provozují registrované sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina a financované z rozpočtu kraje nebo z individuálního projektu kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 300 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace činí: 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 12. 2023.
 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru