Přeskočit na obsah

IROP- Výzva č. 100 — Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích (rozvoj laboratorních kapacit nemocnic).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 5. 2021, 14:00 nejpozději do 28. 9. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče — poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic Poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů 1. typu: 
  • Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní Thomayerova nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská zdravotní, a.s. ‚Masarykova nemocnice v Ústí n. L., Krajská nemocnice Liberec, a.s., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Karlovarská krajská nemocnice a.s., Karlovy Vary, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Nemocnice České Budějovice, a.s..

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic: 
  • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích. Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích uvedených v Seznamu vybavení (příloha č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce) vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.
 • Podporované lékařské obory: 
  • klinická biochemie, hematologie, transfuziologie, lékařská mikrobiologie, lékařská genetika,  imunologie, patologie.
 • Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic: 
  • Stavby, rekonstrukce a modernizace infektologických pracovišť ve všeobecných nemocnicích.
  • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.

Forma a výše podpory:

 • Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 mil. Kč.
 • Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů za všechny předložené projekty jedním žadatelem, resp. poskytovatelem zdravotní péče / nemocnicí (dle IČZ1 ): 200 mil. Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 100 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023. Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.
 • Žadatel je oprávněn předložit max. 1 projekt do každé podporované aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru