Přeskočit na obsah

IROP — Výzva č. 98 — Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle typu urgentního příjmu a dále na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2021, 14:00 nejpozději do 14. 9. 2021, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle typu urgentního příjmu.
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech / pracovištích definovaných dle typu urgentního příjmu uvedených v Seznamu vybavení (příloha č. 5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce) vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.

Forma a výše podpory:

 • Urgentní příjmy 1. typu: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč.
  • Výše uvedený limit se vztahuje na jeden projekt.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 500 mil. Kč.
  • Výše uvedený limit se vztahuje max. na 3 projekty.
 • Urgentní příjmy 2. typu: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 150 mil. Kč.
  • Výše uvedené limity se vztahují na 1 projekt.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 100 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Urgentní příjmy 1. typu Žadatel může předložit max. 3 projekty.
 • Urgentní příjmy 2. typu Žadatel může předložit max. 1 projekt.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru