Přeskočit na obsah

IROP Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

V rámci programu IROP byla vyhlášena 5. výzva „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie”. Dotace je určena na pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii či onkogynekologii. Oprávněnými žadateli jsou centra vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče (16 center v ČR) a centra intenzivní péče v perinatologii (12 center). Žádosti je možná podávat až do 1. 12. 2017.

Příjem žádostí:

  • Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 10. 2015.
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 6. 2017.

Příjemci podpory:

  • 16 center vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče a 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii v ČR. Seznam oprávněných žadatelů je uveden ve znění výzvy.

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii vycházející z Věstníku 14/2015 MZd ČR pro oblast vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii, včetně instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb.

Forma a výše podpory:

  • Míra podpory je 85 — 100 % dle typu žadatele (příspěvkové organizace MZd ČR — 100 %, organizace zřizované kraji — 90 %, organizace zakládané kraji a obchodní společnosti 85 %).
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je v oblasti onkogynekologie stanovena na 40 mil. Kč, v oblasti perinatologie 70 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádost je v systému MS2014+ zpřístupněna od 24. 9. 2015.
  • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2019.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru