Přeskočit na obsah

IROP — Výzva č. 103 Technická pomoc — REACT-EU

Dotace na podporu administrativních kapacit, publicity a propagace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 9. 2021, 16:00 do 31. 3. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Řídicí orgán IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
 • Zprostředkující subjekt IROP — Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora administrativních kapacit: 
  • odměňování zaměstnanců podílejících se na administraci projektů SC 6.1 REACT-EU,
  • činnost externích odborníků.
 • Publicita a propagace: 
  • propagace realizovaných projektů SC 6.1 na veřejnosti prostřednictvím informačních akcí, komunikace přes média;
  • vývoj, správa, rozvoj a technické zajištění informačních a komunikačních nástrojů;
  • zajištění publicity prostřednictvím propagačních materiálů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum do 31. 12. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru