Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

Dotace na podporu aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem výzvy je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy v této oblasti, a to na území celé České republiky včetně Prahy. Celková alokace pro tuto dotaci je více jak 1,5 mld. Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 3. 2016 od 16.00 hodin do 29. 9. 2017 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace těchto složek, státní organizace, státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • Budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
 • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.
 • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 1 647 909 967,85 Kč.
 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč a maximální výše celkových nákladů projektu činí 250 000 000 Kč.
 • Převod finančních prostředků formou ex post financování.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru