Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Tento dotační program je zaměřený na podporu rekonstrukce, modernizace a výstavby terminálů a samostatných parkovacích systémů. Realizace těchto dvou aktivit je na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy. Celková alokace pro tuto výzvu činí 1,088 mld. Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. 3. 2016 od 14.00 hodin do 2. 9. 2016 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1,088 mld. Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 50 000 000 Kč.
  • Maximální procentuální míra podpory tvoří 90 % nákladů.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti. Lhůta pro dokončení projektu je 31. prosinec 2018.
  • Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru