Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 26 — eGovernment I.

Dotační program určený na rozvoj elektronizace v jednotlivých resortních odvětvích jako je např. zdravotnictví, kultura, vzdělávání atd. Cílem výzvy je posilování aplikací v oblasti informačních systémů. Celková alokace činí 2,3 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 3. 2016 do 29. 12. 2017.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace a státní podniky, kraje, obce a  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Typy podporovaných projektů:

 • Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.
 • Zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.
 • Vedlejší aktivity — pořízení studie proveditelnosti, stavební úpravy pro zajištění bezpečnosti pořizovaného informačního systému, výdaje spojené s organizací výběrových a zadávacích řízení, povinná publicita.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 2,3 mld. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je pro jednotlivé žadatele následující: organizační složky státu max. 450 mil. Kč; příspěvkové organizace, státní organizace a státní podniky max. 50 mil. Kč; kraje max. 100 mil. Kč; obce max. 30 mil Kč; organizace zřizované kraji max. 20 mil. Kč a organizace zakládané obcemi max. 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je na území celé České republiky a musí být ukončena do 31. prosince 2021.
 • Výstupem projektu musí být nově pořízený nebo modernizovaný informační systém.
 • V jednom projektu je možné pořídit jeden nebo více informačních systémů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru