Přeskočit na obsah

IROP Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska Integrovaného záchranného systému

V rámci této výzvy je finanční podpora určena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 4. 2016 od 14.00 hodin do 31. 1. 2018 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR.
  • Ministerstvo vnitra — Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů.
  • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Typy podporovaných projektů:

  • Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového softwaru, výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1,022 mld. Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů  je 400 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy, a to do 31. prosince 2020.
  • Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru